چهار انگشت سرخ پوست
تگزاس 2

باکس آفیس هفته

رتبهنام فیلم سینماییهفتهفروش هفتهفروش کل
۱Jokerدوم55,000,000 دلار192,728,787 دلار
۲The Addams Familyاول30,298,000 دلار30,298,000 دلار
۳Gemini Manاول20,500,000 دلار20,500,000 دلار
۴Abominableسوم6,170,000 دلار47,971,350 دلار
۵Downton Abbeyچهارم4,900,000 دلار82,687,590 دلار
۶Hustlersپنجم3,850,000 دلار98,015,339 دلار
۷Judyسوم3,255,353 دلار14,974,204 دلار
۸It: Chapter Twoششم3,225,000 دلار207,135,424 دلار
۹Jexiاول3,100,000 دلار3,100,000 دلار
۱۰Ad Astraچهارم1,947,000 دلار47,035,432 دلار