Too Old to Die Young – آرشیو هارمونی دانلود

آشیغال‌های دوس داشتنی lفیلم مارموز

تگزاس 2

خلاصه داستان: کارآگاه مارتین جونز، که دو زندگی یکی به عنوان پلیس و دیگری قاتل استخدامی در دنیای زیر زمینی خطرناک لس آنجلس دارد، از بحران وجودی رنج می برد که باعث می‌شود بیشتر در دنیای خونین تندخویی فرو رود....